.

A+O fonds Gemeenten - Subsidies

Meer waarde met subsidies

Welkom op de subsidiepagina van A+O fonds Gemeenten. Op deze pagina kunt u inloggen om een subsidieaanvraag in te dienen via het online aanvraagsysteem.

Subsidieregeling 1 januari 2018: impuls voor jongeren
Per 1 januari 2018 staat de Impulsregeling voor Jongeren open. Met deze regeling geeft het A+O fonds Gemeenten een impuls aan het aanstellen van jongeren. Deze regeling geldt voor jongeren van 27 jaar of jonger, die een dienstverband krijgen van 2 jaar of langer voor minimaal 32 uur per week.

Subsidieregelingen 1 april 2018: innovatieve projectenregeling en impulsregeling
In het voorjaar van 2018 heeft het A+O fonds in een serie gesprekken met gemeenten de thema's verkend waar ontwikkeling in de sector het meest noodzakelijk is. Uitgangspunt is het beleidsplan 2018-2020. In de gesprekken is uitgebreid ingegaan op de vraagstukken waar "doen wat je deed" niet meer volstaat, waar vernieuwing en ontwikkeling dus echt nodig is.

Innovatieagenda 2018
Tegen deze achtergrond is de innovatieagenda 2018 opgesteld.

De innovatieagenda 2018 is onderverdeeld in de twee hoofdthema's Organisatieontwikkeling en Ontplooiing van de medewerker en enkele subthema's.

 • Organisatieontwikkeling, met een accent op:
  • Het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen.
  • Het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de gemeente faciliteert. Het gaat hier bijvoorbeeld om integraal werken (los van afdelingsgrenzen) en flexibilisering van de P&C-cyclus, waarbij sturen op inhoud en resultaat leidend worden.
 • Ontplooiing van de medewerker, met een accent op:
  • Het creëren van een flexibele organisatiecultuur, die veranderkracht van gemeenten stimuleert.
  • De rol van leidinggevenden bij de talentontdekking, -ontwikkeling en -gebruik door de medewerker.
  • Leren van ervaringen: de zogenaamde moedige mislukkingen.

Voor de innovatieve projectenregeling moet het project over een van de (sub)thema's gaan en vernieuwend zijn voor de sector.
Voor de impulsregeling moet het project over een van de (sub)thema's gaan en vernieuwend zijn voor de gemeente.

Toekenning subsidiegelden
Subsidies worden toegekend zolang er geld voor de stimuleringsregelingen beschikbaar is.

Inloggen voor aanvragen
Indien u beschikt over inloggegevens van de inlogbeheerder dan kunt u direct starten met een subsidieaanvraag voor uw gemeente door op inloggen te klikken. Heeft u deze niet, neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk (telefoonnummer 070 - 76 300 38 of subsidies@aeno.nl). We helpen u graag verder.

Let op: Uit veiligheidsoverwegingen wordt u na 10 minuten inactiviteit uitgelogd uit het systeem. Gegevens kunnen dan niet meer opgeslagen en/of verzonden worden.

Meer informatie
Onze subsidiewijzer bevat meer uitgebreide informatie over onze subsidieregelingen. Zie daarvoor www.aeno.nl/subsidies.

Inloggen
.