.

A+O fonds Gemeenten - Subsidies

Meer waarde met subsidies

Welkom op de subsidiepagina van A+O fonds Gemeenten. Op deze pagina kunt u inloggen om een subsidieaanvraag in te dienen via het online aanvraagsysteem.

Subsidieregelingen 2019: innovatieve projectenregeling en impulsregeling
De innovatieve projectenregeling en de impulsregeling stimuleren gemeenten om aan de slag te gaan met de thema's van de innovatieagenda.

Innovatieagenda 2019
De thema's van de innovatieagenda 2019 zijn:

 • Organisatieontwikkeling, met een accent op:
  • Het werken in netwerken en het bewust inzetten van de verschillende rollen die de gemeente daarin kan innemen.
  • Het creëren van flexibele organisatiestructuren die de veranderkracht van de gemeente faciliteert. Het gaat hier bijvoorbeeld om integraal werken (los van afdelingsgrenzen) en flexibilisering van de P&C-cyclus, waarbij sturen op inhoud en resultaat leidend worden.
 • Ontplooiing van de medewerker, met een accent op:
  • Het creëren van een flexibele organisatiecultuur, die veranderkracht van gemeenten stimuleert.
  • De rol van leidinggevenden bij de talentontdekking, -ontwikkeling en -gebruik door de medewerker.
  • Leren van ervaringen: de zogenaamde moedige mislukkingen.
 • Medewerkerslijn voor houding, vaardigheden en gedrag van medewerkers wiens werk beïnvloed wordt door de transformatie dienstverlening (sociaal domein, fysiek domein en - intern bij de gemeente - bedrijfsvoering) en transformatie digitalisering (waaronder burgerzaken en financiële functies).

Voor de innovatieve projectenregeling moet het project over een van de (sub)thema's gaan en vernieuwend zijn voor de sector.
Voor de impulsregeling moet het project over een van de (sub)thema's gaan en vernieuwend zijn voor de gemeente.

Toekenning subsidiegelden
Subsidies worden toegekend zolang er geld voor de stimuleringsregelingen beschikbaar is.

Aanvragen van ... tot ...
Aanvragen kunnen in 2019 worden ingediend vanaf 2 januari tot en met 13 december 16:00 uur.

Inloggen voor aanvragen
Indien u beschikt over inloggegevens van de inlogbeheerder dan kunt u direct starten met een subsidieaanvraag voor uw gemeente door op inloggen te klikken. Heeft u deze niet, neemt u dan contact op met onze Subsidie Helpdesk (telefoonnummer 070 - 76 300 38 of subsidies@aeno.nl). We helpen u graag verder.

Let op: Uit veiligheidsoverwegingen wordt u na 10 minuten inactiviteit uitgelogd uit het systeem. Gegevens kunnen dan niet meer opgeslagen en/of verzonden worden.

Meer informatie
Onze subsidiewijzer bevat meer uitgebreide informatie over onze subsidieregelingen. Zie daarvoor www.aeno.nl/subsidies.

Inloggen
.